Pronajímatel bytu se může dopustit diskriminace, pokud v nabídce pronájmu vyloučí například příslušníky určitého etnika či národnosti...
23.8.2016
Pronajímatel si nepřeje zvířata v bytě. Věta, se kterou se často setkáváme v realitních inzercích. Je však tento zákaz ze strany...
13.8.2016
Vratná kauce a záloha jsou dvě naprosto odlišné věci. Vratná kauce nepodléhá DPH na výstupu, protože se ještě nejedná o úplatu za...
2.8.2016
Smluvní pokuta je upravena v § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v oddílu nazvaném utvrzení dluhu. Smluvní pokuta...
16.7.2016
Peněžní jistotu, dříve známou jako kauci, dává nájemce pronajímateli z toho důvodu, aby bylo v maximální možné míře zajištěno...
6.7.2016
Nájemní smlouvou k bytu se pronajímatel, potažmo vlastník, zaváže přenechat nájemci byt k zajištění bytových potřeb. Z této...
26.6.2016

Stránky

Registrovaní členové portálu APNCR.cz naposledy pořídili tyto
služby a produkty:

KONZULTACE - právní

Právní konzultací rozumíme rámcové řešení dané problematiky, předání rad a zkušeností...Více

Můj účet

Členství