Vlastní-li poplatník, fyzická osoba, nemovitost, kterou pronajímá, podléhají tyto příjmy zdanění podle zákona o daních z příjmů. Za příjmy...
22.9.2016
Přijetím nového občanského zákoníku došlo k posílení ochrany dobré víry těch osob, které nabývají vlastnické právo od osoby, která je...
18.9.2016
Často slýcháte z médií, jak je investice do nemovitosti výhodná? nebo „Investiční byty – vytvořte si pasivní příjem!“ nebo „Malý byt...
13.9.2016
Zákonem č. 318/2012 Sb. došlo s účinností k 1.1.2013 k významné novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií....
9.9.2016
Ještě do nedávna obsahoval Občanský průkaz mimo jméno, příjmení, bydliště a další podstatné údaje také údaj o rodinnému stavu občana. Nyní...
2.9.2016
Pronajímatel bytu se může dopustit diskriminace, pokud v nabídce pronájmu vyloučí například příslušníky určitého etnika či národnosti...
23.8.2016

Stránky

Registrovaní členové portálu APNCR.cz naposledy pořídili tyto
služby a produkty:

Členství STANDARD

Typ členství STANDARD je určen pro všechny zodpovědné pronajímatele, kteří chtějí mít...Více
2 990,00 Kč 3 618,00 Kč

Můj účet

Členství

Členství PROFI PLUS

Typ členství PROFI PLUS, nejlepší a nejhodnotnější typ členství , je určen pro všechny...Více
9 990,00 Kč 12 088,00 Kč